Условия за ползване

Моля, прочетете условията. Ако използвате ekatte.com се счита, че приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате тези условия - моля не използвайте сайтa!

Правилата и условия за позлване могат да бъдат променяни по всяко време от ekatte.com.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Авторите и собствениците на сайта не гарантират, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Ekatte.com си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Ekatte.com се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но това не означава, че не е възможно да съществуват грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и за тях ekatte.com не носи отговорност.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници.

Ekatte.com не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако ekatte.com е бил предупреден за вероятността за такива вреди.