Области

Ekatte.com е създаден с цел да Ви улесни при работа с класификатора, като създава необходимото удобство за намиране на желаната информация. Показва съществуващите релации между териториалните единици и в същото време предоставя някои допълнителни и надявам се полезни данни.

Публикуваната от НСИ информация е интегрирана с гео-данни /координати/, като по този начин се локализират и визуализират селата и градовете върху Google Maps. Използвайте малкото оранжево човече в долния десен ъгъл на картата и с възможностите, които предоставя Street View ще можете да разгледате всяко едно от над 5-те хиляди населени места.

Въведени са пощенските кодове, както и телефоните на около 3 000 пощенски станции.

В момента се качва и снимков материал.

Информацията от НСИ е актуална към 31.3.2020 (www.nsi.bg/nrnm)
Включва 5 257 населени места - 257 града, 2 манастира и 4 998 села. Населените места са групирани в 28 области, 265 общини, както и в 3 162 кметства.

Село Главан, община Гълъбово, ЕКАТТЕ 14951
Снимка: zemedelskizemi.com

Наименованията на много населеми места не са уникални, но там където има съвпадение в имената се извежда списък с останалите села или градове със същото име.

Освен по област, община или чрез азбучния указател, населените места могат да се търсят по наименование, ЕКАТТЕ* или пощенски код, както и чрез търсене с подсказване и постепенно приближаване (ако не сте  сигурни за точното име или код).

*В ежедневието поради краткостта си се е наложил изразът ЕКАТТЕ на населено място, но всъщност по-правилно е да се казва код или номер по ЕКАТТЕ.

 

Опознайте България. Enjoy !

ЕКАТТЕ