Железари

село Железари

EKATTE: 29088

Кметство: TGV22-26

Пощенски код: 7948

Надм. височина, м: 500 - 699 вкл.

Област: Търговище

Код област: TGV

Община: Омуртаг

Код община: TGV22

Регион: BG33

Телефон пощенска станция: 060 422 210

ДВ брой: 7, от дата 24.1.2014 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 21  ОТ 16 ЯНУАРИ 2014 Г.
за административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище – закриване на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Закрива населеното място с. Железари (29088) в община Омуртаг (TGV22), област Търговище (TGV).
2. В тримесечен срок областният управител на област Търговище на основание чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър да предприеме необходимите действия за извършване на промяна на землищните граници на с. Птичево (58774) в община Омуртаг (TGV22), област Търговище (TGV), чрез присъединяване землището на закритото населено място.
Министър-председател: Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:  Нина Ставрева

 

Виж населеното място на картата