София

гр. София

EKATTE: 68134

Кметство: SOF46-00

Пощенски код: 1000

Надм. височина, м: 500 - 699 вкл.

Област: София (столица)

Код област: SOF

Община: Столична

Код община: SOF46

Регион: BG41

Телефон пощенска станция: 029 873 604

Виж населеното място на картата