село Бор

EKATTE: 07870

Кметство: PDV01-00

Пощенски код: 4233

Надм. височина, м: 1000 и повече

Област: Пловдив

Код област: PDV

Община: Асеновград

Код община: PDV01

Регион: BG42

Решение 734 на МС от 11.09.2012 г.
Номер: Акт: 22.09.2012 ДВ: 2012/71 18.09.2012
РЕШЕНИЕ № 734 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за административно-териториална промянa в oбщина Асеновград, област Пловдив – присъединяване на едно населено място към друго населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Изворово (32932) към с. Бор (07870), община Асеновград (PDV01), област Пловдив (PDV).
За министър-председател: Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет: Галина Маринска

 

Виж населеното място на картата