Велико Търново

гр. Велико Търново

EKATTE: 10447

Кметство: VTR04-00

Пощенски код: 5000

Надм. височина, м: 100 - 199 вкл.

Област: Велико Търново

Код област: VTR

Община: Велико Търново

Код община: VTR04

Регион: BG32

Телефон пощенска станция: 062 612 290, 062 612 281

Виж населеното място на картата